Miljö

Med känsla för det gröna på 24/7 Logistics

Vi arbetar på att ha en ständigt hög miljömedvetenhet hos oss. Genom att föra en nära dialog med våra kunder och leverantörer kan vi vara effektiva vid planering och val av fordon och göra miljösmarta val. I den mån det går påverkar vi även vilket bränsle som används vid transporterna. Vår terminal i Göteborg är ansluten till det kommunala fjärrvärmeverket.

På kontoret kommer vi i mesta möjliga mån övergå till e-faktura och att vara restriktiva med utskrifter. Lagar skärps och möjligheten att göra ännu mer miljösmarta val ändras hela tiden. Det innebär att miljöfrågan är ett ständigt pågående arbete. Vi har bara en jord och den jobbar vi hårt för att den ska förbli så ren som möjligt.

Miljöpolicy 247 ECO


bild med anknytning till miljö
Med känsla för det gröna på 247 Logistics